Tagged: Krishnakantbhatia

0

ફર ફર ફર તું ફરક તિરંગા….

ફર ફર ફર તું ફરક તિરંગા , સ્વાતંત્ર્યદિને તું મરક તિરંગા. ત્રણ રંગોનો તું રહ્યો સંવાહક , દોરી પર તું સરક તિરંગા....