Tagged: gujarati

0

હું નથી હોતો…

પાતળી પડતી હવામાં હું નથી હોતો શ્વાસ અટકે એ જગામાં હું નથી હોતો. એ ખરું, કે જીવવું ઈચ્છા ઉપરવટ છે કૈંક વર્ષોથી...

 
0

અધરની ગુફામાં છુપાયા રહસ્યો..

અધરની ગુફામાં છુપાયા રહસ્યો સમયનાં સિતમથી ઘવાયા રહસ્યો હશે ભાર પડદાનો આવો ય ભારી જરાં જો ખસેડુ છવાયા રહસ્યો ગગનને ખબર છે...