Kavi Jagat Blog

0

મખમલી પથરાવ વચ્ચે સખ્ત થઇને ચાલશું…!!

 

 ચોતરફ રણભેર વચ્ચે સ્વસ્થ થઇને ચાલશું, પ્રેમની પાઈ મદિરા મસ્ત થઇને ચાલશું. આંખથી ઝીલી લઈશું ઘાવ, તડકા-છાંયડી, મખમલી પથરાવ વચ્ચે સખ્ત થઇને...

0

ક્યાં તું જુએ છે જે છે જોવાનું હરિયા?

 

 હરિયાને ક્યાં તું જુએ છે જે છે જોવાનું હરિયા? મારે તો કાયમનું છે રોવાનું હરિયા! મૂકી માથાકૂટ મને મેળવવાની મેં! શાને મેળવવું...

0

સમયની ક્ષણોને મૂકો પીંજવાનું,

 

 સમયની ક્ષણોને મૂકો પીંજવાનું, નિયત રાખવું એકડો ઘૂંટવાનું, પ્રતીક્ષાની પળ પળ સળગતી રહે છે કહો મનને ધીરજનું જળ સિંચવાનું, કરી વાયદો પણ...