ga('send', 'pageview');

Category: સંદીપ વસાવા

એક મુક્તક

એક મુક્તક

શબ્દને છંદમાં બાંધવાનું હતું,
શેરમાં લાગણી સાંધવાનું હતું.
અતિ સરળ લાગતું કામ એ જોવ ને,
તીરથી આંખને આંજવાનું હતું!

~ સંદીપ વસાવા (શ.મિર્ઝા)