Category: સંદીપ વસાવા

0

એક મુક્તક

એક મુક્તક શબ્દને છંદમાં બાંધવાનું હતું, શેરમાં લાગણી સાંધવાનું હતું. અતિ સરળ લાગતું કામ એ જોવ ને, તીરથી આંખને આંજવાનું હતું! ~...