Category: રાજેશ હિંગુ

0

મુદૃત આપો

ના સ્મીત છલકાવો આમ… ફૂલોને તો હસવાની મુદૃત આપો… તમારી ઝૂલ્ફોને કાબુમાં રાખો, પવનને મહેકવાની મુદૃત આપો… તમારા દુપટ્ટાને આમ ન લહેરાવશો,...