Category: ભગવતીકુમાર શર્મા

0

હવે પહેલો વરસાદ બીજો વરસાદ અને છેલ્લો વરસાદ એવું કાંઈ નહીં !

હવે પહેલો વરસાદ બીજો વરસાદ અને છેલ્લો વરસાદ એવું કાંઈ નહીં ! હવે માટીની ગંધ અને ભીનો સંબંધ અને મધમધતો સાદ, એવું...