Category: સૌમ્ય જોશી

0

ઈશ્વર…

ઠોકરની સાથે નામ તુજ લેવાય છે ઈશ્વર, તું કેવો અક્સ્માતથી સર્જાય છે ઈશ્વર. હેઠો મૂકાશે હાથને ભેગા થશે પછી જ, કોશિશ જ્યાં...