Category: ‘રૂસ્વા’ મઝલુમી

0

તણખલાનો સહારો લઇ મને તરવું નથી ગમતું

પરાયાના ચરણ ચાંપી, અનુસરવું નથી ગમતું, તણખલાનો સહારો લઇ મને તરવું નથી ગમતું. જીવન ઝિંદાદિલીથી હું જીવ્યો છું, એટલું બસ છે, ફકીરી...