Category: ‘આદિલ’

0

કે ઘરમાં બેસી રહેવાનો થાક લાગે છે… 

આ જિંદગીયે ખરેખર મજાક લાગે છે કે ઘરમાં બેસી રહેવાનો થાક લાગે છે. ઘડી ઘડી હવે પડછાયો જાય રિસાઈ કે વાતવાતમાં એનેય...