Category: ગુજરાતી

0

બહેન યાચું તવ નયનની દિવ્ય દ્રષ્ટિ….

બહેન યાચું તવ નયનની દિવ્ય દ્રષ્ટિ બહેન યાચું તવ નયનની દિવ્ય દ્રષ્ટિ, થયા કરે બહેના અવિરત પ્રેમ વૃષ્ટિ ! મારુ અંતર ચાહે...