Author: કવિ જગત

0

“સંભવમી યુગે યુગેને”

“સંભવમી યુગે યુગેને” સાર્થક બનાવી શકે, એવી રાધાની અપ્રિતમ આરાધના છે. ઇચ્છાની ચારધામની જાત્રા પુરી થયા પછી, મારા અરમાનોનું એક નવું સૌંદર્યધામ...