Author: કવિ જગત

0

પાંપણો  અકબંધ, લ્યો પાછાં ફર્યા

પાંપણો  અકબંધ, લ્યો પાછાં ફર્યા સ્વપ્નનાં સંબંધ,લ્યો પાછાં ફર્યા અધખુલેલાં દ્વાર જોઇ, ભીતરે, થઈ ટકોરા અંધ, લ્યો પાછા ફર્યા વાઢવુ’ તું વૃક્ષ...

 
0

ફર ફર ફર તું ફરક તિરંગા….

ફર ફર ફર તું ફરક તિરંગા , સ્વાતંત્ર્યદિને તું મરક તિરંગા. ત્રણ રંગોનો તું રહ્યો સંવાહક , દોરી પર તું સરક તિરંગા....