હિમાંશુ મેકવાન

હિમાંશુ મેકવાન

ઉપનામ: નથી

વ્યવસાય: મેનેજર, તોશિબા એરકંડીશનર, અમદાવાદ

લેખન શૈલી: ગઝલ અને ટૂંકી વાર્તા

ભાષા: ગુજરાતી અને હિન્દી

શહેર: અમદાવાદ

કવિ / લેખક વિષે: 👉એન્જિનીયરીંગમાં સ્નાતક અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં મેનેજર તરીકે કાર્યરત.
👉કૉલેજના સમયથી કવિતા લખવાની શરૂઆત.
👉માનવીય સંવેદનાઓને વાચા આપી એને કવિતામાં ઢાળવાનો પ્રયાસ કરું છું.

_Books/Education_
પુસ્તક/ પુસ્તકો : નથી

પુસ્તક મેળવવાની લિંક : નથી
અભ્યાસ: એન્જિનીયર

ઇમેઇલ: himanshu.mecwan@gmail.com

ફોન: 7433920323

વેબસાઈટ: નથી

ફેસબૂક પેજ:https://www.facebook.com/%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AB%8B-%E0%AA%85%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B8%E0%AB%8B-1850961491839327/

ટ્વિટર પેજ: નથી

જન્મ તારીખ: 12/07/1982