Kavi Jagat Blog

0

સમયની ક્ષણોને મૂકો પીંજવાનું,

 

 સમયની ક્ષણોને મૂકો પીંજવાનું, નિયત રાખવું એકડો ઘૂંટવાનું, પ્રતીક્ષાની પળ પળ સળગતી રહે છે કહો મનને ધીરજનું જળ સિંચવાનું, કરી વાયદો પણ...

0

હસવું એનું અમથું-અમથું

 

 હસવું એનું અમથું-અમથું અમને બહું ગમતું-ગમતું. હૈયામાં એ નેહ ભરતું-ભરતું આંખે ખુશ થઇ નીતરતું-નીતરતું. સપને આવી એ તો બસ!વસતું-વસતું સવાર પડે ને...

0

દેશ મૂકીને કોઈ પરદેશ ચાલી જાય છે…!!

 

 કેટલાં ઘર-ગામ-ફળિયાંને રડાવી જાય છે, દેશ મૂકીને કોઈ પરદેશ ચાલી જાય છે. લોહીના સંબંધ, કોમળ કાળજાં સ્નેહીતણાં, લાગણીના તાર પળમાં કોઈ કાપી...