Kavi Jagat Blog

0

શું જાળ નાખવાની તમારી મમત હતી?

 

 શું જાળ નાખવાની તમારી મમત હતી? ને માછલીનું એમાં ફસાવું, શરત હતી? ઈચ્છાઓએ તરસનાં સમંદર પીવા પડ્યા, હરણાંને ઝાંઝવાની, શું એવી અછત...

0

આમ,તો..

 

 આમ,તો ખૂબ સીધી ને સરળ છે.એ, એ નદી,એ ઝરણ જેવી અચળ છે.એ, ખીલશે એ ગમે ત્યારે,તુ જો ખાલી. ખાસ,કાદવ મહીં ઉગતું કમળ...

0

અફવા ને અથવાની વચ્ચે મારો ચહેરો તો જોવા દો…

 

 અફવા ને અથવાની વચ્ચે મારો ચહેરો તો જોવા દો, શમણાં ને ભ્રમણાની વચ્ચે મારો ચહેરો તો જોવા દો સપનાં જેવી ઘટના જોઇ,...